Lämna medgivande för vaccination på Castorskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna medgivande för vaccination om ditt barn går på Castorskolan.

Enligt nationella föreskrifter ska barn som går i årskurs 2, 5 och 8 vaccineras. För att de ska få sitt vaccin måste vårdnadshavare eller ombud lämna medgivande. I denna tjänst finns valet att ge medgivande eller inte ge medgivande. Ett medgivande, oavsett ja eller nej, måste lämnas in. 

Vid fler än en vårdnadshavare

OBS! Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare hos Skatteverket så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation. Om inte båda signerat så skapas inget ärendet i systemet. 

På 1177 kan kan du läsa mer om sjukdomarna, vaccinationen och annat.

Frågor om e-tjänsten

Skolsköterska
johanna.olofsson@bjurholm.se
0932-140 50

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa