Lämna medgivande för vaccination på Castorskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in medgivande för vaccination om ditt barn går på Castorskolan.

Enligt nationella föreskrifter ska barn som går i årskurs 2, 5 och 8 vaccineras. För att de ska få sitt vaccin måste vårdnadshavare eller ombud lämna medgivande. I denna tjänst finns valet att ge medgivande eller inte ge medgivande. Ett medgivande, oavsett ja eller nej, måste lämnas in. 

På 1177 kan kan du läsa mer om sjukdomarna, vaccinationen och annat.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Skolsköterska
johanna.olofsson@bjurholm.se
0932-140 50

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa