Ansök om nedgrävning av häst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om godkännande av plats för nedgrävning av häst.

Du måste ha ett godkännande av kommunen  innan du får gräva ner en död/avlivad häst.

Läs i Jordbruksverkets information angående nedgrävning här.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa