Nyregistrera eller ändra uppgifter om förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrera en ny förening eller ändra uppgifter om en befintlig förening i föreningsregistret

Bjurholms kommun behöver uppgifter för att kunna presentera ett korrekt föreningsregister på kommunens webb samt för att kunna nå ut med information till kommunens föreningar.

Här kan du registrera en ny förening eller ändra uppgifter för en redan registrerad förening.

Föreningens uppgifter presenteras på kommunens webb förutsatt att föreningen och kontaktpersonen gett sitt samtycke till det.

Bekräftelse på inskickat ärende skickas till den som skickar in uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa