Ansök om Kabel-TV

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Bjurholms Net finns det möjlighet att ansluta sig till kabel-tv via fiber.

Kabel-tv ingår i de flesta fall om du hyr lägenhet hos Bjurholms kommun. Hyr du lägenhet av privat hyresvärd och önskar kabel-tv vänd dig då till din hyresvärd. Du kan då INTE anmäla intresse via den här tjänsten.

För aktuellt kanalutbud se: http://www.vannastv.net/ eller begär en programförteckning från Vännäs KTV. Dessutom finns extra utbud från CANAL DIGITAL och/eller digitala kanaler från SPA att tillgå enligt separata avtal.

Kanalutbud Bas kostar 148 kr per månad. Faktureras per kvartal i förskott

För hyresfastighet gäller följande pristrappa:

Antal lägenheter

Fr o m 2008-01-01

Anslutningsavgiften är beroende av fastighetsägarens åtagande och utformning av fastighetens anläggning.

OBS! Outhyrda lägenheter medför INTE reducering av avgift

1-4

148 kr/lgh

5-9

143 kr/lgh

10-

138 kr/lgh

Fakturering sker till hyresvärden.

Nyanslutningsavgift i samband med installation av bredband - kabel-tv över fiber, villa 1 500 kr.
Nyanslutningsavgift – kabel-tv över fiber, villa 3 500 kr.
Nyanslutningsavgift – kabel-tv över fiber, hyreshus, pris enl. separat offert.
Återanslutning efter avstängning 500 kr.

Läs mer på kommunens hemsidan eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa