Intresseanmälan - kontaktperson, kontaktfamilj, ledsagare, avlösare i hemmet, jour- och familjehem

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli uppdragstagare åt socialtjänsten. Starta e-tjänsten för att svara på några korta frågor och lämna dina kontaktuppgifter eller fyll i blanketten och skicka in den till oss så hör vi av oss till dig snart. 

 

Som uppdragstagare åt socialtjänsten erhåller du ett arvode beroende på uppdragets omfattning och art. Vid vissa uppdrag kan socialtjänsten behöva hämta in uppgifter från belastningsregistret och andra myndigheter.

 

I korthet innebär uppdraget;

Kontaktperson
Som kontaktperson är du en social kontakt och god förebild för barn, unga eller vuxna med psykosociala svårigheter samt personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att hjälpa den enskilde att bryta isolering, att vara en medmänniska och vara ett stöd vid fritidsaktiviteter. Du bör ha ett stort engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem, oftast någon eller några dagar per månad. Kontaktfamiljens syfte är att utöka barnets nätverk och ge stöd och stimulans till barnet.

Ledsagare
Som ledsagare följer du den enskilde till olika platser eller aktiviteter i syfte att underlätta för den enskilde att vara delaktig i samhällslivet. Insatsen utförs alltid utanför hemmet. Det kan t ex handla om att ta en promenad, följa med till fritidsaktiviteter eller sjukvårdsbesök.

Avlösare i hemmet
Som avlösare i hemmet tar du tillfälligt över omvårdnaden av ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar så att de får möjlighet till vila. De får också möjlighet att gå på egna fritidsaktiviteter. Avlösarservicen ges med hemmet som utgångspunkt men avlösaren får lämna hemmet tillsammans med den funktionsnedsatta personen för att gå på promenad, till lekplatsen och liknande.

Jour- och familjehem
Som jourhem tar du emot ett barn under en kortare period, högst 6 månader. Som familjehem tar du emot ett barn som bor i din familj en längre tid som i vissa fall kan sträcka sig till dess barnet är vuxet och kan flytta hemifrån. Tanken är att det placerade barnet ska känna sig som en familjemedlem. Uppdraget gäller bl a kontakt med socialtjänst, skola, förskola, vårdnadshavare och sjukvård. Som jour- och familjehem har du alltid en genomförandeplan att arbeta utifrån.

Kontakta oss
Vill du veta mer så är du också välkommen att kontakta socialsekreterare via telefon, se uppgifter om telefonnummer och tider nedan.

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten, tfn tid mån, ons-fre kl 08.00-09.30, tis kl 13.00-15.00
kommunen@bjurholm.se
0932-140 86

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa