Intyg för bibliotekskort till barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn kan få bibliotekskort från och med det år de fyller sex år.  Barnet behöver ha med sin vårdnadshavare till biblioketet för att få ett eller genom ett intyg. Du kan som vårdnadshavare intyga det genom denna e-tjänst. Barn som är 16 år och har egen legitimation behöver inte vårdnadshavares underskrift/intygande.

Bra att veta

  • På biblioteket väljer ditt barn en pin-kod på fyra siffror till sitt kort.
  • Som vårdnadshavare är du ansvarig för ditt barns bibliotekskort och de lån som görs med kortet.
  • Ditt barns personuppgifter sparas i ett gemensamt datasystem för Umeåregionens bibliotek. Uppgifterna behandlas enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Bibliotekens personal har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om lån och reservationer.
  • Fullständiga låneregler finns på www.minabibliotek.se/låneregler

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Karin Gulliksson
karin.gulliksson@bjurholm.se
0932-140 61

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa