Lämna synpunkter till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi inom Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet.

Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det.

Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. 

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Du är välkommen att kontakta oss på tfn 0932-140 00. Upplever du ingen förbättring kan du lämna ditt ärende via denna e-tjänst. 

Enklare frågor eller begäran om allmänna handlingar

Gäller det enklare frågor eller begäran om allmänna handlingar så skickar du ett mail till kommunen@bjurholm.se.

Vad händer med synpunkten?

Synpunkter som kommer in till kommunen registreras, dokumenteras och besvaras av ansvarig tjänsteperson. 

Vem får lämna in en synpunkt?

Synpunkter får lämnas av alla.

Offentlig handling

En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling som alla kan ta del av. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller. Alla uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Vill du vara anonym?

Vi kräver inloggning för åtkomst av e-tjänsten men du kan om du så önskar inne i tjänsten välja att framföra dina synpunkter anonymt, utan att ange ditt namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med svar.  Det skapas inget ärende på mina sidor för dig som användare även om du varit inloggad. Hos kommunen/handläggaren står det ”Ej inloggad användare”/”Anonym användare” på ditt ärende.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa