Anmäl byte av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare ska du anmäla inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn. 

  • Du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om att ditt barn får gå i en skola utanför din hemkommun 
     
  • Vid flytt från kommunen och byte till annan skola är det viktigt att ni anmäler byte till den nya skolan. Den här anmälan gäller endast information till Bjurholms kommun att ni flyttar
     
  • Önskar du att ditt barn ska få byta till Castorskolan från skola i annan kommun måste anmälan göras i hemkommunen. Hemkommunen kontakter därefter Castroskolan.

Observera, har du fler än ett barn måste du skicka in en anmälan per barn.

Handläggning och beslut

Ansökningarna handläggs allt eftersom de kommer in. Beslut meddelas av rektor på den önskade skolan. Skulle vårdnadshavare inte vara nöjda med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Är ni i behov av plats i förskola och/eller fritidshem?

Anmälan görs via e-tjänst som du når via länken.  Ansök om eller byte av plats i förskola och fritidshem

Frågor om e-tjänsten

Skolexpeditionen Castorskolan
ann-cathrine.ulander@bjurholm.se
0932-140 46

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa