Kartläggning av barnomsorgsbehov vid eventuell stängning av förskolor och skola för barn upp till 12 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här svarar du som vårdnadshavare på huruvida du har behov av barnomsorg i det fall förskolor, skola (förskoleklass-årskurs 6) och fritidshem stänger ned p g a pandemiläget Covid -19

Denna tjänst gäller både för kommunala och privata förskolor och skolor

Vårdnadshavare lämnar ett svar för varje barn. Gäller barn upp till 12 år

Du behöver inte lämna uppgifter om du inte har behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskolor, skola.

Är ni flera vårdnadshavare ber vi er att komma överens om vem av er som fyller i enkäten, så att vi inte får in dubbla svar för barnen.

 

 

Yrkesgrupper som enligt gällande lag och förordning definieras som samhällsviktiga

Sjukvård: sjuksköterska, undersköterska, läkare, biomedicinska analytiker, labbpersonal, ambulanspersonal, städpersonal, 1177
Vård och omsorg: sjuksköterska, undersköterska, skötare, vårdbiträden, hemtjänstpersonal, personlig assistent, boendestödjare, boendepersonal, städpersonal, socialtjänst, kuratorer
Polis: polis yttre tjänst, utredning, ledningsfunktioner inkl RLC, gränskontroll, extern service, kommunikation, krisberedskap, underrättelseverksamhet, räddningstjänst, personal yttre tjänst, räddningsledning, larmcentral, restvärdesledare
Barnomsorg: skola, förskola, fritids, elevhälsan, städpersonal
Rättsväsendet: åklagare, domare, advokat, häktespersonal, kriminalvårdspersonal
Personal till kollektivtrafik: förare, ledningscentral, underhållspersonal
Personal till transporter av materiel: förare, lagerhållning, logistikledning
Krisledningspersonal på: lokal nivå, regional nivå, nationell nivå
Kommunalteknisk försörjning: VA, avfallshantering, stadsnät
Stödfunktioner: kritisk personal inom IT och telefoni, HR, kommunikation
Dagligvaruhandeln: apotekspersonal, livsmedelsbutiker, drivmedelsstationer
Energibolag: el, fjärrvärme, fjärrkyla
Hamnar och flygplatser: kritisk personal inom hamnar och flygplatser
Livsmedel: personal till storkök
Larmcentraler: operatörer
Finansiella tjänster: kritisk personal inom finansiella sektorn
Övrigt: bevakningspersonal, begravningsverksamhet, sanering, militärt försvar och industrin

Frågor om e-tjänsten

Skolchef
pia.bolin@bjurholm.se
0932-141 75
www.bjurholm.se/

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa