Beställ avfallskärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställ avfallskärl

Har du ett trasigt kärl eller vill du byta till en annan storlek kan du beställa ett avfallskärl för hushållsavfall (mat- och restavfall)  till din fastighet. 

Valbara kärl;

  • 140 liter, brunt kärl för matavfall
  • 190 liter, grönt kärl för restavfall
  • 370 liter, grönt kärl för restavfall
  • 660 liter, grönt kärl för restavfall

Vid byte av avfallskärl (behållare) debiteras avgift enligt gällande taxa. Trasigt kärl byts ut kostnadsfritt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa