Lämna faroanalys av dricksvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Därför ska ni göra en analys

Er dricksvattenproduktion omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift (öppnas i nytt fönster).

Som producent är ni skyldiga att visa hur ni bedömt och åtgärdat faror som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det gör ni genom att se över faror längs hela kedjan från uppumpning av råvattnet fram till kundens tappkran. Farorna bedöms och dokumenteras i det som kallas för faroanalys.

Det ska analysen användas till

Dokumentet kommer att ligga till grund för hur era undersökningar av vattnets kvalitet ska se ut. När faroanalysen fastställts återkommer kontrollmyndigheten hos Bjurholms kommun till er med information om undersökningsprogram.  

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Läs mer om faroanalys på Livsmedelsverkets hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Handbok om risk och sårbarhetsanalys. Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om dricksvatten och olika begrepp här.  Öppnas i nytt fönster

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa