Ansök om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunen.  Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med. Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer.  

En ansökan om riksfärdtjänst måste göras inför varje enskild resa i regel minst 3 veckor innan resan ska genomföras. Inför jul och nyår ska ansökan vara inkommen 6 veckor innan, eftersom handläggningstiden kan vara längre då. 

Ansökan kan göras av personen den avser, vårdnadshavare, företrädare eller anhörig. Boendepersonal kan inte göra en ansökan åt en brukare. Personen som ansöker måste vara folkbokförd i Bjurholms kommun.

Ett intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är inte obligatoriskt för att skicka in ansökan, men kan komma att behövas för att den ska kunna handläggas.  

Intyg är du själv ansvarig för att införskaffa.  Medicinskt utlåtande till ansökan om färdtjänst (PDF blankett)

Läs mer om riksfärdtjänst på kommunens hemsida.

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänst så kan du skriva ut blankett istället. Klicka på hämta blankett

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa