Ansök om resetillägg för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om resetillägg för studerande i gymnasieskolan

  • framkörningsbidrag (kontant reseersättning för en gymnasieelev som har långt till närmaste busshållplats/påstigningsplats eller som helt saknar lämpliga bussförbindelser mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen). Du som har mer än 4 km från bostad till busshållplats kan söka denna ersättning. Bidraget betalas ut en gång per termin, i december och i maj månad.
  • reseersättning för eget fordon istället för busskort. Ersättningen betalas ut en gång per månad under perioden september - december och januari - maj. Busskort återlämnas till gymnasieskolan eller till kommunen i samband med ansökan.

E-tjänsten kan användas för elever som är folkbokförda i Bjurholms kommun som går eller ska börja på någon av gymnasieskolorna i länet.

Ersättningen kan användas för att ordna skjuts på egen hand till och från skolan eller närmaste hållplats. Observera att du endast kan göra en ansökan som gäller elevens folkbokföringsadress. Mer information om resetillägg finns på Bjurholms kommuns webbsida

Tillägget söks inför varje nytt läsår. Bjurholm kommun börjar handlägga ansökningar om resetillägg i samband med skolstarten i augusti. Ansökan behandlas inte retroaktivt.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten är du välkommen att kontakt oss så skickar vi en blankett.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa