Ansök om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg till och med det år du fyller 20 år.
Elever vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig på skolorten. I undantagsfall kan du få inackorderingstillägg för inackordering på hemorten. Det måste då finnas speciella skäl. Tillägget inkluderar även bidrag till hemresor.

På Bjurholms kommuns webplats kan du läsa mer om inackorderingstillägg

När ska ansökan göras

Tillägget söks inför varje nytt läsår. För utbetalning i september månad behöver ansökan vara inskickad senast 31/8. Ansökningar som kommer in därefter handläggs löpande och ersättning betalas inte retroaktivt.

 

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa