Anmäl hälsoskyddsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskydd. Det kan till exempel vara:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, till exempel tatuerare, fotvårdare, akupunktörer
  • Verksamheter som använder kniv/skalpell/håltagningspistol/stickande eller skärande verktyg i direktkontakt med hud
  • Solarier
  • Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • Alla typer av skolor och förskolor (separat ansökningsblankett)

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö- och hälsoskydd har tillsyn över är till exempel frisörer, massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga, men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa