Anmäl miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Här kan du lämna in en anmälan gällande ny eller befintlig verksamhet som hanterar miljöfarliga produkter. Observera att du inte får starta verksamheten förrän du har fått tillstånd från kommunen. 

Vem eller vilka?
Beroende på storlek, utsläppsmängder och liknande delas de miljöfarliga verksamheterna in i olika klasser.  Klasserna avgör om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare håller dig informerad om vad som gäller för just din verksamhet. Exakt vilka verksamheter som kräver en anmälan och vilka som behöver tillstånd kan du hitta i Miljöprövningsförordningen. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport och skjutbanor. Även när en verksamhet ändras kan du behöva anmäla förändringen.

Anmäl miljöfarlig verksamhet
Anmälan sker genom denna e-tjänst och ska lämnas i in i god tid (minst 6 veckor) före verksamheten påbörjas. Handläggningen för ansökan är normalt 5-6 veckor från att ansökningshandlingarna är kompletta. Miljö- och hälsoskydd skickar anmälningar på remiss till Länsstyrelsen. För att minska handläggningstiden bör du skicka in så kompletta handlingar som möjligt. 

För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan. 

Är du osäker på om din verksamhet anmälningspliktig kan du kontakta miljö- och hälsoskydd.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa