Uppsägning av bostad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här säger du upp ditt boende som du hyr av Bjurholms kommun

Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från månadsskifte närmast efter uppsägningsdagen. Du kommer att få en bekräftelse på din uppsägning som visar vilken dag ditt hyresavtal upphör.

Exempel:  Säger du upp lägenheten den 3 maj, betalar du sista hyran den 31 juli och frånträder lägenheten senast 30 augusti.

Vid dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid.

Observera att elavtalet inte får avslutas före uppsägningstidens utgång.

Om du av någon anledning inte kan använda vår e-tjänst så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Frågor om e-tjänsten

Fastighetssamordnare
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa