Uppsägning av bostad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här säger du upp ditt boende som du hyr av Bjurholms kommun

Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från månadsskifte närmast efter uppsägningsdagen. Du kommer att få en bekräftelse på din uppsägning som visar vilken dag ditt hyresavtal upphör.

Exempel:  Säger du upp lägenheten den 3 maj, betalar du sista hyran den 31 juli och frånträder lägenheten senast 30 augusti.

Vid dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid.

Observera att elavtalet inte får avslutas före uppsägningstidens utgång.

Hjälper du en anhörig eller som god man bifoga fullmakt (anhörig) eller registerutdrag (god man). Mall till enkel fullmakt via länk till höger. 

Om du av någon anledning inte kan använda vår e-tjänst så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa