Ansök om lokalbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lokalbidrag

Ansök senast den 31 maj för att bidrag ska kunna utbetalas

Lokalbidrag kan utbetalas till föreningar med egna verksamhetslokaler eller till de som långtidshyr lokaler (gäller ej bostadsutrymme).

Efter prövning kan bidrag utgå med maximalt 40 % av redovisade kostnader, dock högst 6 000 kr.

  • Bidrag beviljas dock utifrån fastställd budgetram och prioritering sker utifrån fastställda riktlinjer. 
  • Bidraget ska täcka en del av föreningens driftskostnader som t.ex. hyra, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten och renhållning.
  • Bidrag kan endast utgå för en lokal per förening.
  • Delar föreningar lokaler eller om det finns flera föreningar i området sker en prioritering av utbetalning av bidrag utifrån fastställda riktlinjer.
  • Bidrag ansöks för föreningens kostnader gällande föregående verksamhetsår.

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Näringslivsutvecklare
claudia.wieczorek@bjurholm.se
0932-141 41

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa