Rapportera närvaro för ferieuppdrag

LÄS MER

Efter slutfört arbete lämnas närvarolistan omgående till personal.

Närvaroblankett är något som du som har ett ferieuppdrag skriver ut och ansvarar för.

När din ferieperiod är slut kontrollerar handledaren att korrekt antal timmar har fyllts i på blanketten, handledaren undertecknar och lämnar till tidrapporten till personal så snart det är möjligt.

Tänk på att skicka med underlag för Intyg för lön utan skatteadrag  vom du inte vill att det ska dras skatt, detta beroende på vad din inkomst kommer att vara under 2022.

Tidrapport och intyg skickas till:

Bjurholms kommun, Personal, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se  Märk e-post med ”Ferieuppdrag”

Frågor om e-tjänsten

Christer Johansson
christer.johansson@bjurholm.se
070-216 85 90

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av arbetsledare