Begär personuppgifter

LÄS MER

Önskar du göra begäran av personuppgifter

Behandling av personuppgifter - GDPR

Kontakta Bjurholms kommuns dataskyddsombud om du önskar:

  • Rättelse av personuppgift
  • Begäran av överföring (dataportabilitet)
  • Begränsning av personuppgiftsbehandling
  • Begäran av radering gällande dina personuppgifter
  • Begäran av registerutdrag
  • Återkallande av samtycke
  • Invända mot behandling
  • Mer information

Önskar du begära något av ovanstående från Bjurholms kommun fyll i blanketten och lämna till kommunkontoret. Obs! Ta med dig legitimation. Har du rätt att begära för andra än dig själv, till exempel som vårdnadshavande, så gör du på samma sätt.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift