Anmäl lotteri

LÄS MER

Ideella föreningar kan hos kommunen ansöka om att få anordna lotterier.

Vill ni anordna ett lotteri för ett enstaka tillfälle så skickar ni en anmälan om detta.

Lotterilag

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Lotteriansvarig, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Lotteri”

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift