Lotteriredovisning

LÄS MER

Här redovisar du lotteri

Lotterilag

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka redovisningen till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Lotteriansvarig, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Lotteri”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift