Anmäl lokaler med verksamhet skola och förskola

LÄS MER

Här anmäler du lokaler för skola och förskola enligt § 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den här blanketten används för att anmäla skolverksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skolverksamhet är förskola, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten beräknas starta. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan. Om ytterligare handläggning krävs, kan vi debitera en timavgift för detta.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Hälsoskydd”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift