Registrera dricksvattenanläggning

LÄS MER

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Dricksvattenanläggningar som levererar vatten till andra kan behöva registreras.

Större dricksvattenanläggningar omfattas av livsmedelslagen och ska registreras hos kommunen. Hit räknas anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn och/eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Anläggningar där dricksvattnet används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet ska alltid anmälas, oavsett mängd producerat vatten. Detta gäller till exempel caféer, restauranger, förskolor, campingar, byagårdar m m.

Blanketten för anmälan hittar du här till höger. 

Anmälan ska göras minst 14 dagar innan verksamheten startar.

För handläggning av din anmälan tar vi ut en administrativ avgift.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om regler för dricksvattenanläggningar:

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Dricksvattenanläggning”

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift