Anmäl ändrade förhållande tobaksförsäljning

LÄS MER

För att anmäla ändringar av de uppgifter som finns hos kommunen angående tobaksförsäljning

Det här formuläret använder du för att anmäla ändringar av de uppgifter som finns hos kommunen enligt Lag om tobak och liknande produkter. Enligt lagen ska ändrade uppgifter anmälas till kommunen.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Tobaksförsäljning”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift