Anmäl ändrade ägarförhållanden gällande serveringstillstånd

LÄS MER

Här anmäler du ändrade ägarförhållanden enligt 9 kap 11 § Alkohollagen (2010:1622)

Det här formuläret används för att anmäla ändrade ägarförhållanden enligt 9 kap 11 § Alkohollagen (2010:1622). Till anmälan skall bifogas handlingar som styrker förändringarna och dessutom skall tillkommande personer med betydande inflytande (PBI) styrka sina kunskaper i alkohollagstiftningen.

Följande handlingar skall bifogas i anmälan:
- köpeavtal
- verifikation som visar hur köpet finansierats
- bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar förändringar av aktieinnehavet i aktiebolag
- bolagsavtal som visar förändringar i handels- eller kommanditbolag
- registreringsbevis. Om nytt registreringsbevis inte är klart så kan kopia av ändringsanmälan till Patent- och Registreringsverket (PRV) bifogas.
- handling som styrker tillkommande personers kunskap i svensk alkohollagstiftning

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Serveringstillstånd”

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift
  • Bilagor enligt anvisning