E-fakturor - leverantörer

LÄS MER

Den som är leverantör till Bjurholms kommun måste skicka fakturor som elektroniska fakturor. Det är ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor från och med 2019-04-01.

Skicka till oss via Peppolnätverket

För att kunna skicka till oss via Peppolnätverket behöver ni skicka till oss via vår Peppol adress: 0007:2120002833. GLN-nummer: 7309861005432

Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Bjurholms kommun behöver ni vara anslutna till Swedbanks fakturaväxel eller en fakturaväxel som samarbetar med Swedbank. 

Bjurholms kommuns krav på fakturan

  • För att Bjurholms kommun ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:
  • Bjurholms kommun ska kontaktas innan den första fakturan skickas
  • Giltig referens, som styr fakturan till den person hos Bjurholms kommun som godkänner fakturan
  • När ni som leverantör fyller i "ByersLine ID" så får radnumret max uppgå till 9999
  • 30 dagars betaltid på alla fakturor till Bjurholms kommun
  • OBS! enligt lagkravet godtas inte PDF som en e-faktura.

Leverantörsinformation e-postas till ekonomi@bjurholm.se