Ansök om bidrag till lovaktivitet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni ansöka om bidrag för lovaktivitet

Ansökningar sker löpande och bidrag beviljas så länge medel finns.

Bjurholms kommun har i likhet med många andra kommuner i Sverige erhållit bidrag till lovaktiviteter för barn 6-15 år. Socialstyrelsen fördelar bidraget och vill på detta sätt få fler kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under skolans lov. 

Bjurholms kommun har bestämt att en del av bidraget ska gå till föreningar, studieförbund eller kyrkliga samfund. Tänker ni arrangera något för barn kan ni söka ett bidrag från kommunen på en maxsumma av 3 000 kr. 

Beskriv er idé, kostnad och uppge kontaktperson

För att få dessa pengar ska följande villkor uppfyllas:
•    alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande 
•    pengarna ska användas för att möjliggöra för barn i åldersgruppen 6 – 15 år att delta i kostnadsfria lovaktiviteter
•   aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Efter arrangemangen ska redovisning av stödet ske via särskild redovisningsblankett. Redovisningen ska besvara följande frågor: 
•     vilka aktiviteter som genomförts och om resultatet blivit enligt planen.
•    antal barn, könsfördelning och antalet barn från andra länder.

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med lovstöd från Bjurholms kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och biblioteksansvarig
karin.gulliksson@bjurholm.se
0932-140 61

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa