Ansök om kommunalt bidrag för studieförbund

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunalt bidrag för studieförbund

Bjurholms kommun lämnar bidrag till studieförbund efter ansökan. Bidraget utbetalas med 70% i form av grundbidrag och 30% i form av volymbidrag.

Grundbidraget grundar sig på antal studietimmar som studieförbunden redovisat under föregående verksamhetsår, och volymbidraget fördelas procentuellt utifrån föregående års deltagartimmar.

Ansök senast 31 maj

Bilagor att bifoga ansökan:

  • senaste verksamhetsberättelsen
  • senaste årsmötesprotokollet inklusive revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning
  • Verksamhetsplan (frivilligt att bifoga)

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och biblioteksansvarig
karin.gulliksson@bjurholm.se
0932-140 61

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa