Ansök om ersättning för utlägg vid PRAO

LÄS MER

Ansök om ersättning för utlägg vid PRAO

Ersättning för mat utgår med 45 kronor/dag vid de tillfällen eleven inte kunnat äta lunch på Castorskolan/närmaste skola.

Ersättning för resor utgår för bussbiljett för elever utan skolkort. Kvitto måste lämnas in.

OBS! Närvaroblankett måste vara insänd innan ersättning för mat och/eller utlägg kan beviljas.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Sänd din ansökan tillsammans med kvitton till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Utlägg PRAO”

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
sahra.andersson@bjurholm.se
0932-141 40

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter