Ansök om skolskjuts av särskilt skäl

LÄS MER

Här ansöker du om skolskjuts för elev med särskilda skäl

Ansök om skolskjuts för elev som normalt inte är berättigad till skolskjuts. Exempel kan vara trafikfarlig väg, hälsoskäl eller annat.

Ansökan ska vara inlämnad före varje läsårs början, dock senast 31 juli.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Ansökan sänds till;
Antingen via post eller e-post;

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Skolskjuts”

Frågor om e-tjänsten

Skolskjutshandläggare
ann-cathrine.ulander@bjurholm.se
0932-140 46

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av vårdnadshavare