Lämna medgivande för publicering av namn och bild

LÄS MER

Medgivande av vårdnadshavare för publicering av elevs namn och bild på hemsidor

Information angående personuppgiftslagen

Enl GDPR måste skolan ha tillstånd av elev/vårdnadshavare för att publicera elevens namn och bild på våra hemsidor (www.Bjurholm.se , Castorskolans och Bjurholms kommuns Facebooksida, Schoolsoft och i dagstidningar).

Vad gäller bildtexter publicerar skolorna oftast enbart bilder utan namn (t ex gruppbilder från olika aktiviteter). I de fall man använder bildtexter kommer endast förnamn att användas. Efternamn utelämnas alltid.

Alla bilder hanteras via skolans personal. Eleverna har inte möjlighet att lägga ut något på egen hand. En enskild elev har alltid möjlighet att få en bild borttagen om man inte vill ha den med.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Sänd ert medgivande till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Castorskolan, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Medgivande/GDPR”

Frågor om e-tjänsten

Castorskolan
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift vårdnadshavare