Ansök till vuxenutbildning - KomVUX

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök till vuxenutbildning - KomVUX

Här kan du som är folkbokförd i Bjurholm kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar.


För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina tidigare betyg i ansökan eller skicka in dem till Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm. Märk kuvertet KomVUX

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Bjurholm:

  • Från och med hösten du fyller 20 år eller tidigare om du slutfört en 3–årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis
  • Om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
  • Om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
  • Om du är folkbokförd i Bjurholm kommun

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år kan göras i särskilda fall och det med hänsyn till den sökande om det utifrån personliga förhållanden finns särskilda skäl.

Om du är folkbokförd i Bjurholm kommun men vill studera på komVUX i en annan kommun måste din hemkommun bevilja din ansökan först (interkommunal ansökan). Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för mer information.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa