Köldmedieanläggning - anmäl installation, skrotning eller ändring av uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du installerar en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer köldmedium ska detta anmälas till kommunen. Om du skrotar en anläggning som innehållit 14 ton CO2e eller mer köldmedier ska en avanmälan av detta göras till kommunen senast 31 mars året efter. 

Vid nyinstallation och ombyggnad ska köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Tänk på att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.

 I denna e-tjänst kan du:

  • Anmäla ny köldmedieanläggning
  • Anmäla skrotning av köldmedieanläggning
  • Uppdatera kontaktuppgifter till person med ansvar för köldmedieanläggningen
  • Uppdatera faktureringsadress

Mer information på kommunens hemsida

Om du redan har gjort en anmälan för tidigare år ska du skicka in en kontrollrapport istället. Klicka här för att skicka in en sådan via e-tjänst

Vi tar inte ut någon avgift för handläggning av detta ärende.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa