Ansök om hantering av explosiva varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

Här kan du får svar på vanliga frågor om brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv varor. Kontakta oss om du har frågor om ansökan eller behöver råd och information gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

Vad menas med brandfarlig vara och explosiva ämnen?

Med brandfarlig vara menar vi brandfarliga gaser eller vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menar vi explosiva ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För att hantera brandfarlig eller explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Så fungerar e-tjänsten
Logga in i e-tjänsten med BankID och börja fylla i uppgifterna. Du kan när som helst spara ditt ärende och fortsätta fylla i det vid ett senare tillfälle. Logga in på nytt om du vill återuppta en sparad ansökan. Sparade ärenden finns i funktionen Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa