Lämna klagomål angående olägenhet för människors hälsa eller miljön

LÄS MER

Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök från vedeldning. 

Miljö- och hälsoskydd handlägger klagomål för att undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. Exempel på olägenheter kan bland annat vara mögel i badrum, buller från fläktar och restauranger, bristande ventilation, rök från vedeldning eller liknande bostadshygienfrågor. Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen.  Observera att den verksamhet eller person som angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnats i ärendet.

Om du vill vara anonym kan ditt klagomål komma att nedprioriteras, undantag finns dock. Detsamma gäller om den person, fastighetsägare eller annan ansvarig som orsakar störningen inte kontaktas först.

Följande problem handläggs inte av miljö- och hälsoskydd:

  • arbetsmiljöfrågor
  • bristande renhållning av gator, torg och parker
  • skadedjur på allmän plats
  • sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)
  • ekonomisk kompensation för störningar
  • skade- och olycksfallsrisker

Lämnar du kontaktuppgifter så kommer vi att återkoppla till dig så snart vi kan via e-post eller telefon, ingen hantering av dessa ärenden via mina sidor. 

Du kan läsa mer om hantering av klagomål inom hälsa och miljö på Bjurholms kommuns hemsida

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa