Anmäl installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunen. I Bjurholms kommun ska anmälan ske till miljö- och byggnämnden.

Här gör du anmälan om installation av värmepump för bergvärme, ytjordvärme och sjövärme. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

Du kan läsa mer på Bjurholms kommuns webbplats.  För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Tänk på att beställa utsättning (markering av var kablar och ledningar etc är placerade på fastigheten) i god tid.  Här kan du beställa utstättning https://www.ledningskollen.se/ 

Du kan själv välja hur du vill göra anmälan.  Välj mellan följande alternativ: 

► Alternativ 1 

  • Installatören fyller i ärendet och anger uppgifter till den sökande. En länk för att signera ärendet med BankID skickas automatiskt till den sökande. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen.

► Alternativ 2 

  • Sökande anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa