Utförandeintyg för enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Här kan du lämna in ett utförandeintyg

Utförandeintyget krävs för att säkerställa att anläggningen har anlagts enligt beslut från miljö- och byggnämnden.

Om anläggningen har anlagts med entreprenad måste både sökanden/fastighetsägaren och entreprenören signera utförandeintyget.

Både du som sökande/fastighetsägare och du som entreprenör kan starta ärendet här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa