Ansök om eller byte av plats i förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om plats eller byte av plats i:

  • Förskola (även fristående) erbjuds för barn i åldern 1-5 år
  • Fritidshem (även tillfällig barnomsorg t ex under lov) erbjuds för barn 6-13 år

Ansökan skickas in så snart ni vet att barnet behöver barnomsorg. För att du ska kunna garanteras plats inom förskolan och fritidshemmet ska ansökan om förskoleplats vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum, se Skollagen 8 kap §14 2010:800

Regler och avgifter för barnomsorg i Bjurholms kommun

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa