Ansöka och nominera till stiftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bjurholms kommun förvaltar två stiftelser

Ansök om stipendium ur  Stiftelsen Iris Johansson

Stiftelsens ändamål att dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun. Mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun. 

Nominera till Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond

Stiftelsen bildades för att bland annat dela ut ett stipendium för att uppmuntra lovande idrottsungdomar. Stipendiet delas ut vart färde år. Nästa tillfälle är 2026.

Stipendiet utdelas till en eller flera ungdomar som:
• Är lovande inom sin idrott – skidsport och skytte har företräde
• Är företrädesvis från Bjurholm

Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Avkastningen av kapitalet skall vart fjärde år utdelas. 

Du kan läsa mer om stiftelserna på kommunens hemsida

Ansökan och nominering ska ha inkommit till Bjurholms kommun senast 30 september

Tjänsten kräver e-legitimation. Om du inte har en sådan kan du kontakta Bjurholms kommun för att få en blankett istället.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa