Nominera person till Bjurholms PR-stipendium

LÄS MER

Nominera person till Bjurholms kommuns PR-stipendium

Kommunfullmäktige införde 1989 ett PR-stipendium som har till syfte att främja insatser av värde för Bjurholms kommun och/eller deras invånare.

Allmänheten och samtliga nämnder och styrelser får lämna förslag med motivering  på lämpliga kandidater. 

Stipendiaten ska kunna tillerkännas en dokumenterad insats för Bjurholms kommun i avseende att sprida uppmärksamhet i positiv bemärkelse kring kommunen och bygden.

Förslag på stipendiater inlämnas till kommunen senast den 1 november.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa