Ansök om bostadsanpassning

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. I detta ingår: att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normalt underhåll av bostaden eller bidrag till lösa inventarier.

Bidraget är inte inkomstprövat. Din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag. Däremot lämnar vi bara bidrag till rimliga kostnader.

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel:

  • Ta bort trösklar
  • Bredda dörröppningar
  • Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
  • Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk
  • Installera spistimer

I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel:

  • Ramper
  • Räcken och handledare

Ansökan om service och reparation

Bidrag kan sökas för service och reparation av teknisk utrustning som har bekostats av bostadsanpassningsbidrag.

Så här söker du

Ta kontakt med Bostadsanpassningen redan när du börjar planera att anpassa din bostad. Då får du information om vilka möjligheter du har att få bidrag. Vi samarbetar med Vännäs kommun i dessa ärenden så handläggaren sitter i Vännäs. 

Ansökningsblankett och fullmakt

Du ansöker om bidrag genom att skriva ut och fylla i vår ansökningsblankett. Du kan även höra av dig till Bostadsanpassningen så skickar vi hem en blankett till dig.

Om du vill kan du även fylla i och skicka i en fullmakt. Fullmakten ger Bjurholms kommun rätt att ta in anbud, beställa entreprenad samt betala entreprenören med det bidrag som sökanden beviljas.

Intyg

Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyg behövs inte för enklare anpassningar som exempelvis spisvakt, vissa stödhandtag eller borttagande av max tre trösklar. Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel en skiss och om möjligt en offert så att vi snabbare kan räkna ut hur stort bidrag vi kan ge dig.

För att vi ska kunna hantera ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204.

Skicka blanketten och intyget till:
Bjurholms kommun
Socialnämnden
916 81 Bjurholm

Du kan läsa om er om bostadsanpassning på kommunens webb, länk nedan under Frågor om e-tjänsten

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se