Anmäl/ansök om enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förberedelser innan du påbörjar ditt ärende

Innan du börjar fylla i ärendet rekommenderar vi att läsa om enskilda avlopp och hur du planerar inför ett sådant på Bjurholms kommuns webb (öppnas i ny flik). 

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Tänk på att beställa utsättning (markering av var kablar och ledningar etc är placerade på fastigheten) i god tid.  Här kan du beställa utstättning https://www.ledningskollen.se/ (öppnas i ny flik).

Bilagor som vi efterfrågar i e-tjänsten är:

 • Markundersökning
 • Situationsplan (bifogas som fil)
 • Förslag på avloppslösning
 • Underlag för infiltration eller markbädd
  • Ritning över planerad utsläppspunkt (om markbädd)
  • Tillverkarens installationsanvisningar
 • Underlag för infiltration eller markbädd med moduler
  • Ritning över planerad utsläppspunkt (om markbädd)
  • Tillverkarens typritning av moduler
  • Tillverkarens installationsanvisningar
 • Underlag för minireningsverk
  • Prestandadeklaration med resultat av provtagning
  • Ritning över planerad utsläppspunkt
  • Detaljerad beskrivning och ritning av verkets alla delar
  • Tillverkarens installationsanvisningar
  • Drifts- och underhållsinstruktioner
  • Slamtömningsinstruktioner

Om du som entreprenör företräder en sökande som inte har BankID

Bifoga en fullmakt som den sökande signerat. Förslag på fullmakt finner du genom att klicka Fullmakt till höger

Om du som entreprenör eller sökande inte har BankID 

Kontakta Bjurholms kommun så skickas en pappersblankett till dig.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • En markundersökning har genomförts

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa