Signera delgivning - på beslut från miljö - och byggnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du signera delgivning digitalt för beslut från miljö- och byggnämnden. 

Har du fått ett beslut från miljö- och byggnämnden med tillhörande delgivning kan du via denna e-tjänst signera att du tagit emot den. För att signera behöver du ha en e-legitimation, diarienumret och skriva in vad handlingen avser vilket står på delgivningskvittot.  

Att du signerar betyder inte att du accepterar beslutet, det betyder att du har tagit del av beslutet. Om du inte signerar delgivningen kan vi behöva skicka ett rekommenderat brev på posten till dig eller som sista alternativ använda oss av stämningsperson. 

När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som signerar delgivningen. 

Observera att för företag och organisationer är det viktigt att den som skriver under har rätt att företräda företaget eller organisationen. 

Hämta dina företagsuppgifter 
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Överklaga beslut 
Hur du överklagar står i beslutet vi har skickat till dig. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa