Anhörigbidrag - rapportering och lämna kontouppgifter

LÄS MER

Anhörigbidrag

Du som vårdas av anhörig och är beviljad anhörigbidrag ska varje månad lämna in en rapport för att bekräfta att insatserna har utförts.

  • Vid avvikelser då insatser inte utförts vid t ex sjukhusvistelse ska detta markeras i rapporten 
  • Det är du som vårdas som ansvarar för att bidraget utbetalas till den som utför insatserna

Anmäl bankkonto för utbetalning genom att skicka in blanketten "Kontouppgifter anhörigbidrag"

OBS! Om du skickar in rapporten via e-post, kom ihåg att skriva ut, underteckna och scanna in den först.

Sänd din rapport/blankett till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Biståndshandläggare, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Anhörigbidrag”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se