Sekretessförbindelse förtroendevald i Bjurholms kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sekretessförbindelse

Information om offentlighet och sekretess

Inom kommunen gäller sekretess som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Som förtroendevald får du veta en hel del om människor som bor i kommunen. Uppgifterna kan du få muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Frågan om vilka uppgifter som kan lämnas vidare och till vem är känslig och viktig. Genom att tillämpa reglerna om sekretess värnar du om kommunmedborgarnas integritet och rättssäkerhet samt stärker förtroendet för Bjurholms kommuns verksamheter.

Har du inte möjlighet att signera digitalt

Kontakta Personal så får du en blankett skickad till dig enligt överenskommelse.  

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa