Anmäl om plats i förskola vid föräldraledighet eller arbetslöshet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barnomsorg vid föräldraledighet och arbetslöshet

Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon och som redan har en barnomsorgsplats för sitt äldre barn. Vid föräldraledighet kan rektor besluta att barnets ordinarie schema kan behållas upp till två veckor efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela handläggare via e-tjänst i god tid eller minst en månad före beräknad födelse/föräldraledighet. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolans rektor om förläggning av tiden, inriktningen är att dessa följer den allmänna förskolans tider.

Vid arbetslöshet erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela handläggare via e-tjänst. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolans rektor om förläggning av tiden, inriktningen är att dessa följer den allmänna förskolans tider.

Debitering sker enligt maxtaxa.

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende.

Ansökan skickas in så snart ni vet att barnet behöver barnomsorg.

Vill du ändra eller lämna inkomstuppgift gör du det via e-tjänsten Lämna inkomstuppgifter för barnomsorg (klicka på länken, öppnas i nytt fönster) 

Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa