Rekvisition av elevhälsojournal och barnhälsovårdsjournal (BVC)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rekvisition av elevhälsojournal

Elevhälsojournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolsköterska/läkare har tillgång till. Journalen följer eleven under alla skolår och ger därmed viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. Vaccinationer, syn- och hörselkontroller, längd och viktutvecklingen, eventuella sjukdomar/allergier finns noterat från skolstarten. Elevhälsan kan ses som elevens företagshälsovård och är i huvudsak förebyggande. Vid eventuella sjukdomar, medicinering eller behov av hjälpmedel är det av yttersta vikt att ni meddelar detta så att adekvat hjälp kan erbjudas.

Vid ärenden med två vårdnadshavare

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfråga till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Självservice med sin e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sin e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sin e-legitimation - det blir alltså två (2) inloggningstillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Frågor om e-tjänsten

Skolsköterska
johanna.olofsson@bjurholm.se
0932-140 50

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa