Intyg vid inkomstbortfall för förtroendevald

LÄS MER

Intyg om inkomstbortfall för förtroendevald

Utöver sammanträdesarvode utbetalas ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Uppgift om förlorad arbetsförtjänst för halv- resp. heldag lämnas till lönekontoret som fortlöpande sköter utbetalningarna.

Uppgiften om förlorad arbetsförtjänst ska vara styrkt av respektive arbetsgivare. Intyget ska lämnas till personalavdelningen varje år för att styrka detta. 

Förtroendevald som ej kan redovisa förlorad arbetsförtjänst, t.ex. egenföretagare, erhåller ersättning motsvarande sjukpenninggrundande inkomst, intyg från revisor eller senast taxerad inkomst bifogas blanketten.

För varje tillfälle du söker ersättning för inkomstbortfall för förtroendemannauppdrag behöver detta styrkas av din arbetsgivare. Intyg om frånvaro p g a förtroendemannauppdrag sänds för varje tillfälle.

Ingen retroaktiv ersättning utgår vid ändring av inkomst.

Intygen mejlas till personal-loner@bjurholm.se alternativ skickas per post till Bjurholms kommun, personal, 916 81 Bjurholm