Ansök om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.

Efter godkänd och färdigbehandlad ansökan kommer Bjurholms kommun att öppna vattenventilen samt installera vattenmätare.

Observera att enbart vår personal eller entreprenör efter godkännande från  Bjurholms kommun får hantera vattenventilen.

Avgifter  och taxor

Information om gällande VA-taxa hittar du på vår webbplats via länk nedan under Frågor om e-tjänsten.

Allmänna bestämmelser

I och med signering av denna ansökan är du införstådd med de allmänna bestämmelserna för användandet av Bjurholms kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar (ABVA), mer information via länk nedan under Frågor om e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa